Martyna Mistarz-Bunda: A kék macska

"Ahogy a szereplők egymást és környezetüket vizslatják, mind fontosabbá válik fény és homály játéka: a tudás világossága, a tudatlanság sötétje; a jó és a gonosz; a pince és a kert; a vakító fény és a homályos megérzés váltakoznak egymással." (Papp-Zakor Ilka utószavából)

A Könyvről

Az Úr 1379. évében magányos szerzetes érkezik Kasubföldre, hogy az áthatolhatatlan rengeteg közepén karthauzi kolostort alapítson. Ez a darabka föld lesz a színtere a több mint hat évszázadot felölelő, lendületes és lebilincselő regényfolyamnak, amelyben megrendítő emberi sorsok, nemzedékről nemzedékre ismétlődő mintázatok, múlt és jövő keresztezik egymást. Az embereket kezdettől fogva csendben figyelik a kék macskák, a történelmi katasztrófák és világégések utáni újrakezdés, a túlélés és folytonosság, a titokzatos egyensúly és rejtett harmónia megtestesítői.
Martyna Bunda mesterien építi fel és tartja fenn a feszültséget a mágikus és a tudományos gondolkodás, a testiség és a spiritualitás, a szent és a profán között.

Utószót írta: Papp-Zakor Ilka